Máy giặt công nghiệp Primus FX280

Tốc độ giặt 42 vòng / phút
Tốc độ vắt 915 vòng / phút