Máy giặt công nghiệp Primus FX240

-công suất 27kg/mẻ vải khô

-tốc độ giặt 42 vòng / phút

-tốc độ vắt 980 vòng / phút