Bếp chiên nhúng gas GDF

Bếp chiên nhúng gas dòng GDF có các model sau: GDF12 và GDF11D.
Thông số kỹ thuật tương ứng:
– Dung tích: GDF12: 7 lít , GDF11D: 2 x 7 lít

– Kích thước: GDF12: 310 x 675 x 460 mm   , GDF11D: 640 x 675 x 460 mm

– Kích thước rổ: GDF12: 220 x 250 x 100 mm , GDF11D: 220 x 250 x 100 mm

– Gas tiêu thụ: GDF12: 22.000 BTU/Hr , GDF11D: 44.000 BTU/Hr

– Trọng lượng: GDF12: 21 kg , GDF11D: 40 kg